BIP
1. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
Dzień Podoficera - lot rozpoznawczy BSP
08.02.2018
Pierwszy w tym roku Dzień Podoficera przeprowadzony został w formie zajęć praktycznych związanych z terenoznawstwem, taktyką, rozpoznaniem, SERE oraz kształceniem obywatelskim.

Zgodnie z Planem zasadniczych przedsięwzięć na I kwartał Dowództwa 1. SLT w dniu 08.02.2018r.
na terenie Leśnictwa Karsibór, kierownik zajęć kpt. Paweł PRUSZKOWSKI, przeprowadził zajęcia praktyczne z podoficerami Dowództwa 1.SLT.

Główne zrealizowane zagadnienia to: taktyczny marsz na orientację, opracowanie mapy sytuacyjnej dowódcy klucza BSP i złożenie meldunku bojowego oraz szkolenie SERE.

Wszystkie postawione cele związane z umiejętnością posługiwania się mapą topograficzną
i urządzeniami nawigacyjnymi, wykonywaniem graficznych dokumentów bojowych, umiejętności planowania i prowadzenia rozpoznania, dozorowania i meldowania tej działalności oraz znajomość zagadnień SERE zostały osiągnięte.

Na zakończenie zajęć uczestnicy zapalili symboliczne znicze pamięci pod pomnikami „CHWAŁA ŻOŁNIERZOM 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ZWYCIĘZCOM NAD HITLERYZMEM” w Przyrzeczu oraz Kluczkowie, upamiętniającymi walki w rejonie „kotła świdwińskiego” na początku marca 1945r.

 

 

st.chor.szt. Robert Skowron


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych