BIP
1. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
Narada szkoleniowo-metodyczna w 1. SLT
06.06.2017
W dniach 29-30 maja 2017 r. w 22. BLT w Malborku odbyła się „Narada szkoleniowo-metodyczna połączona z podróżą historyczno-wojskową dla szefów sekcji wychowawczych, wykładowców kształcenia obywatelskiego i rzeczników dyscyplinarnych” 1. SLT.

Organizatorem przedsięwzięcia był szef sekcji wychowawczej 1. SLT mjr Paweł Krawczak we współpracy z szefem sekcji wychowawczej 22. BLT mjr. Tomaszem Basarabem. Do udziału w naradzie zostali zaproszeni przedstawiciele Departamentu Kadr MON: Szef Oddziału Dyscypliny Wojskowej płk Jacek Treichel oraz specjaliści ODW ppłk. Tadeusz Mariańczyk i mjr Bodgan Oleksiewicz, a także ppłk dr Zbigniew Falkowski z Oddziału Edukacji WCEO. Głównym celem narady była wymiana doświadczeń, podsumowanie prowadzonej działalności wychowawczej w jednostkach Skrzydła w 2016 roku oraz wypracowanie wniosków do dalszej współpracy.

W ramach zajęć rozwiązywano szereg problemów związanych z prowadzeniem szeroko pojętej działalności wychowawczej. Pod kierunkiem wykładowców uczestnicy szkolenia między innymi opracowali dokumenty związane z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych oraz przygotowaniem się do zajęć.

W godzinach popołudniowych pierwszego dnia narady jej uczestnicy zapoznali się z architekturą wojskową oraz historią zamku krzyżackiego w Malborku. Barwna opowieść przewodnika wzbudziła ogromne zainteresowanie historią związaną z tym miejscem oraz podziw dla średniowiecznej myśli fortyfikacyjnej.

 

st.chor.szt. Robert Skowron


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych