BIP
1. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
7. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
10.04.2017
O godz. 9.00 rozpoczął się uroczysty apel poświęcony 7. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem.

Na zaproszenie Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i duchowieństwa, dyrektorzy świdwińskich szkół oraz żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej Dowództwa Skrzydła i 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W swoim przemówieniu Dowódca 1. SLT przypomniał wszystkim o obowiązku zachowania pamięci o tych, którzy zginęli przed siedmioma laty oraz o tym jak ogromna była to strata dla całego Narodu Polskiego.

Po uroczystościach na placu apelowym jednostki wojskowej, delegacja żołnierzy zapaliła znicz przy tablicy pamiątkowej poświęconej Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu.

 

 

 

Tekst: mjr Paweł Krawczak

Zdjęcia: st. chor. szt. Robert Skowron, st. szer. Patryk Klimas

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych