BIP
1. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
Pożegnanie oficerów
07.04.2017
7 kwietnia 2017 roku w sali tradycji naszego garnizonu miała miejsce uroczystość pożegnania ze sztandarem 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego odchodzących na wyższe stanowisko służbowe oficerów: mjr. Roberta Zabielskiego i mjr. Tomasza Rąbalskiego.

Rozkazy o wyznaczeniu na nowe stanowiska służbowe zostały odczytane w obecności Dowódcy 1. SLT płk dypl. pil. Ireneusza Starzyńskiego oraz licznie zgromadzonej kadry i pracowników resortu obrony narodowej. Żegnając odchodzących oficerów Dowódca Skrzydła podziękował im za dotychczasową służbę, zaangażowanie oraz ogromny wkład pracy. Wraz z życzeniami dalszych sukcesów wyraził przekonanie, że dzięki swojemu przygotowaniu i doświadczeniu doskonale sprostają kolejnemu wyzwaniu jakie stawia przed nimi służba w Wojsku Polskim.

Uroczystość pożegnania była również doskonałą okazją wręczenia mjr. Zabielskiemu Listu Gratulacyjnego i statuetki dla najlepszego Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1. SLT w 2016 roku. Ta symboliczna nagroda jest dowodem na to, że żegnamy dziś oficera o ogromnej wiedzy i doświadczeniu – powiedział Dowódca Skrzydła gratulując zdobycia tytułu.

 

*** 

 Mjr Robert Zabielski absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności, zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1992 roku na stanowisku dowódcy plutonu telegraficzno-telefonicznego 86. Batalionu Łączności w Świdwinie. W 1995 r. zostaje wyznaczony na stanowisko dowódcy kompanii łączności, a następnie w 1998 r. obejmuje dowodzenie kompania radioliniową w 38. Batalionie Łączności i Ubezpieczenia Lotów. Od 1999 r. wykonywał obowiązki kolejno na stanowiskach: oficera w dywizjonie dowodzenia, kierownika sekcji operacyjnej, szefa sekcji operacyjnej i dowódcy obsługi kompanii ubezpieczenia lotów w 11. Bazie Lotniczej przemianowanej w 2002 roku na 21. Bazę Lotniczą. W 2004 roku zostaje przeniesiony służbowo do Dowództwa 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego (od 2009 r. 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego) początkowo na stanowisko młodszego specjalisty później oficera w sekcji dowodzenia i łączności. Od lutego 2013 roku wykonywał obowiązki na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, a od lutego 2017 r. szefa sekcji ochrony informacji niejawnych w Dowództwie 1. SLT. Z dniem18 kwietnia 2017 roku został wyznaczony na stanowisko starszego specjalisty wydziału ochrony systemów teleinformatycznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie.

***

Mjr Tomasz Rąbalski ukończył studia na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w 2001 r. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 23. Lotniczej Eskadrze Specjalnej w Dęblinie. Początkowo pełnił obowiązki na stanowisku dowódcy klucza eksploatacji następnie inżyniera-kierownika obsługi. Od 2002 do końca połowy 2013 roku wykonywał obowiązki na stanowisku dowódcy klucza technicznego w 41. Eskadrze Lotnictwa Taktycznego w Malborku. W tym czasie dwukrotnie bo w 2008 i 2012 r. wykonywał obowiązki w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego ORLIK 2 i ORLIK 4. W 2013 r. zostaje przeniesiony służbowo do Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, w którym pełni kolejno obowiązki na stanowiskach starszego inżyniera Wydziału Techniki Lotniczej, oficera sekcji i starszego oficera Zespołu Nadzoru Technicznego. Z dniem 10 kwietnia 2017 r. zostaje przeniesiony do 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku na stanowisko dowódcy eskadry obsługi.

Życzymy naszym kolegom wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz satysfakcji z wykonywanej pracy w nowym miejscu służby.

 

 

 
 

 

 

 

Tekst: mjr Paweł Krawczak

Zdjęcia: st. chor. szt. Robert Skowron

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych