BIP
1. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
Pożegnanie z mundurem
01.04.2017
30 marca 2017 r. w Sali Tradycji świdwińskiego garnizonu odbyło się uroczyste pożegnanie ze sztandarem 1. SLT odchodzących do rezerwy ppłk. Grzegorza Olszyny i kpt. Jacka Gocała.

W obecności kadry Dowództwa Skrzydła i pracowników resortu obrony narodowej, Szef Sztabu 1. SLT płk. dypl. Jerzy Gromiński w imieniu Dowódcy Skrzydła pożegnał kończących służbę wojskową ppłk. Grzegorza Olszynę i kpt. Jacka Gocała. Uroczystość była okazją do przypomnienia przebiegu służby oficerów oraz podziękowania im za wieloletnią służbę. W swoich słowach płk Gromiński zwrócił uwagę, że odchodzi dwóch zasłużonych dla Sił Powietrznych oficerów – pilotów, którzy w codziennej służbie prezentowali ogromne umiejętności, a swoja postawą zasłużyli na najwyższe uznanie. Na zakończenie wręczył im drobne upominki od Dowódcy życząc jednocześnie spełnienia wszelkich marzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym.

 ***

Ppłk Grzegorz Olszyna jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Swoje pierwsze stanowisko służbowe starszego pilota objął w 1991 r. w 6. Pułku Lotnictwa Mysliwsko-Bombowego w Pile. Następnie od 1992 do 2007 roku pełnił służbę w 8. Pułku Lotnictwa Mysliwsko-Bombowego później 8. Eskadrze Lotnictwa Taktycznego w Mirosławcu na stanowiskach: starszego pilota, dowódcy klucza lotniczego, nawigatora. W 2007 r. objął obowiązki inspektora bezpieczeństwa lotów w 7. Eskadrze Lotnictwa Taktycznego. Od 2008 do 2012 roku wykonywał zadania na stanowisku szefa sekcji nadzoru lotniczego a następnie szefa sekcji zastosowania bojowego w Dowództwie 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego przemianowanej w 2009 r. na 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego. W 2012 roku został przeniesiony do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie na stanowisko szefa pionu – starszego inspektora bezpieczeństwa lotów. W Dowództwie 1. SLT od maja 2013 do 31 marca 2017 roku pełnił obowiązki szefa pionu – starszego inspektora bezpieczeństwa lotów.

***

Kpt. Jacek Gocał Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie ukończył w 1989 roku. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 45. Lotniczym Pułku Szkolno-Bojowym (45. lpszb) na stanowisku pilota klucza lotniczego. Na krótko w 1990 r. zostaje przeniesiony do 6. Pułku Lotnictwa Mysliwsko-Bombowego po czym powraca do 45. lpszb na stanowisko starszego pilota klucza lotniczego. W 1992 na kolejnych siedem lat obejmuje stanowisko starszego pilota w 7. Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu. Po rozformowaniu jednostki w 1999 r. obejmuje stanowisko służbowe nawigatora później starszego nawigatora w 6. Eskadrze Lotnictwa Taktycznego. Od 2006 do 2013 roku pełni obowiązki na stanowisku oficera sekcji szkolenia lotniczego a następnie oficera sekcji standaryzacji i oceny w Dowództwie 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego później 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Od sierpnia 2013 do 31 marca 2017 roku wykonywał obowiązki służbowe na stanowisku oficer – instruktor-pilot w sekcji standaryzacji i oceny w Dowództwie 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych