BIP
1. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
Podoficer Roku Dowództwa 1. SLT
29.12.2016
Jednogłośnie Podoficerem Roku 2016 Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego został wybrany: st. chor. szt. Robert SKOWRON z sekcji medycznej.

 

st. chor. szt. Robert SKOWRON – podoficer specjalista

- sekcja medyczna

- Wydział Planowania Logistycznego – Sztab

- Dowództwo 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

 

       St. chor. szt. Robert SKOWRON urodził się 21.02.1965r. w Tychowie.
       Służbę wojskową rozpoczął 26 września 1983 roku w Szkole Chorążych Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Po roku czasu został przeniesiony do Szkoły Chorążych Wychowawczych w Łodzi, po ukończeniu której, 23 sierpnia 1986 r., został mianowany na stopień młodszego chorążego. Na pierwsze stanowisko służbowe został wyznaczony w 86 batalionie łączności w Świdwinie na stanowisko kierownika klubu i biblioteki. Po likwidacji jednostki w grudniu 1999 roku dostał przydział do 11. Bazy Lotniczej w Świdwinie na stanowisko kierownik klubu, sekcja społeczno–wychowawcza. Następnie, po przeformowaniu jednostki od stycznia  2001 roku w 21. Bazę Lotniczą, wyznaczony został na kierownika klubu w sekcji personalno–wychowawczej. Po przeformowaniu bazy lotniczej od 01 lipca  2010 w 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego, został wyznaczony na stanowisko starszy podoficer sztabowy w sekcji wychowawczej i służył na tym stanowisku do dnia 02 marca 2014 roku. W styczniu 2014 roku został mianowany na stopień starszego chorążego sztabowego i przeniesiony do  Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, gdzie z dniem 03 marca 2014 roku wyznaczony został na stanowisko podoficer specjalista, sekcja medyczna, wydział planowania logistycznego w sztabie jednostki, na którym to stanowisku pełni obowiązki do chwili obecnej.

St. chor. szt. Robert SKOWRON jest żołnierzem zdyscyplinowanym i obowiązkowym. Egzaminy z WF zalicza na ocenę dobrą, a z opiniowania  służbowego przez ostatnie trzy lata otrzymał ocenę wzorową. Z pozostałych przedmiotów otrzymuje oceny bardzo dobre i dobre. Wykazuje duże zaangażowanie w wykonywaniu zadań zarówno etatowych, jak i nieetatowych, takich jak: wykonywanie zdjęć z uroczystości wojskowych i patriotyczno-religijnych z udziałem wojskowej asysty honorowej, administrowanie stroną internetową www.1slt.wp.mil.pl, jest redaktorem Biuletynu Informacji Publicznej 1. SLT, a także administratorem i odpowiedzialnym za wprowadzanie danych i zarządzanie Portalem Informacyjnym  Share Point 1. SLT oraz Systemem Informacyjnym ZEUS. Jest podoficerem kreatywnym i chłonnym wiedzy specjalistycznej, a powierzone zadania i obowiązki wykonuje sumiennie i starannie. Chętnie dzieli się wiedzą fachową z kolegami, służąc im wszechstronną pomocą. Lubiany przez przełożonych i kolegów, taktowny i kulturalny w stosunku starszych stopniem. Osiąga dobre i bardzo dobre wyniki z kontroli i egzaminów. Podczas ćwiczeń i szkoleń wykazuje duże zaangażowanie, prezentuje wysoki kunszt oraz profesjonalizm. Wysoko ceniony przez przełożonych i kontrolujących wyższego szczebla. Posiada nienaganną postawę etyczno-moralną.

        St. chor. szt. Robert SKOWRON posiada II klasę kwalifikacyjną w specjalności wojskowej 40H21 – korpus osobowy – medyczny, grupa osobowa ratownictwo medyczne – specjalność ratownictwo medyczne.
        Jego dorobek fotograficzny był wielokrotnie prezentowany na wystawach w środowisku wojskowym i cywilnym oraz zamieszczany w prasie i mediach internetowych. W wydawnictwie albumowym „W żołnierskim obiektywie – 25 lat Konkursu Fotografii Wojska Polskiego” posiada swoją stronę z prezentacją osoby
i kilkoma zdjęciami. Jest twórcą stron internetowych opisujących wydarzenia z życia Garnizonu: 21baza.cba.pl, garnizon-swidwin.cba.pl, oraz prezentował zdjęcia na portalu Picassa Web Albums, facebooku oraz filmy na youtube.
         Za pomoc i promowanie wojska w środowisku cywilnym oraz zapoznawanie wycieczek i delegacji cywilnych i wojskowych z tradycjami i dniem dzisiejszym Garnizonu Świdwin otrzymał wiele słów uznania i podziękowań. Był również aktywnym organizatorem Pikników Lotniczych.

Posiada najwyższe medale resortowe tj.:

- Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – 2013 r.

- Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju – 2015 r.

Zainteresowania: fotografia, film, projektowanie stron internetowych, grafika komputerowa.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych