BIP
1. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
SKARGI I WNIOSKI

KIEROWANIE SKARG I WNIOSKÓW  DO DOWÓDCY 1. SLT

Dowódca przyjmuje w poniedziałki w godz. 14.30 - 16.30


Adres korespondencyjny:

1. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

ul. Połczyńska 32
78-301 Świdwin


Sekretariat
tel.: 261 532 252
fax: 261 533 758

 

Poczta elektroniczna:

e-mail

1slt.sekretariat@mon.gov.pl

Dowódca

1slt.dowodca@ron.mil.plPrawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.
Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych