BIP
1. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
NASZE MIASTO

Przeszłość Świdwina

Początek Świdwina to rok 1280. Margrabiowie Brandenburgii zakończyli spór z biskupem z Kamienia o granice ziemi Zinnoborg i kołobrzeskiej. "Wszelkie wątpliwości odnośnie granic między Tharnus i Świdwinem pozostawia się do rozstrzygnięcia naszym wiernym sługom: Bork Ramel i Lübecke von Laffan". Uważa się, że źródło słów nazwy Świdwin wywodzi się od słowiańskiego wyrazu “Skwilbin”, który miał oznaczać “krążek na bagnie”. Pojęcie to określało topografię osady otoczonej Regą z jej odnogą. W okresie kilku wieków panowania niemieckiego na Pomorzu miasto nosiło nazwą Schivelbein. Po wyzwoleniu, w dniu 3 marca 1945 roku, początkowo nazywało się Świbowina, a dopiero przy końcu roku 1945 po konsultacji z naukowcami ustalono ostatecznie nazwę Świdwin.

Wiele się działo przez stulecia w Świdwinie i nie sposób tego opisać na tej stronie. Chętnych przestudiowania historii zapraszamy tutaj .

W latach przedwojennych i powojennych nasze miasto wyglądało tak:
 

Zdjęcia pochodzą z www.swidwin.pl oraz kolekcji Fotorobin'aTeraźniejszość Świdwina

Świdwin to miasto i przede wszystkim jego mieszkańcy a także nasze jednostki wojskowe: 1 Brygada Lotnictwa Taktycznego, 21 Baza Lotnicza i 40 eskadra lotnictwa taktycznego. Miasto położone w środkowej części na Wysoczyźnie Łobeskiej, w północno – zachodniej części dużej krainy geograficznej zwanej Pojezierzem Pomorskim. Położenie geograficzne Świdwina wyznaczają współrzędne geograficzne 53° 47' N (szerokości geograficznej północnej) oraz 15° 47' E (długości geograficznej wschodniej).

W Świdwinie mamy obecnie 4 place i 89 ulic. Ilość ta nie jest stała. Tak na przykład zniknęły z planu miasta ulice Olsztyńska (na terenie obecnego POM – u) oraz Rzeczna (obok gmachu Urzędu Miasta i Gminy). Powstało natomiast kilkanaście nowych ulic na nowo budowanych osiedlach. Pierwsze 54 nazwy ulic i placów nadała uchwała Zarządu Miejskiego z 2 lipca 1945 roku.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych